Prezentace

Deváťáci si mohou prohlédnout prezentace svých kolegů a kolegyň kliknutím na ikonu PowerPointu.

Prezentace by měla jít prohlédnout online, případně ji lze i stáhnout.

Prezentace žáků 9. tříd

Seznam běžných chyb, které děláte:

 • Špatný slovosled!
  • Anglická věta začíná obvykle podmětem, po něm následuje sloveso a teprve potom předmět a další části věty.
  • 12 have Czech republic. Dvanáctka má Českou republiku.
  • The Czech Republic has got 12 world heritage sites. Česká republika má 12 památek.
  • In palace lived dalajlama.
  • Dalai Lama lived in this palace. / There lived Dalai Lama in the palace.

 

 • Trpný rod!
  • Ten jste se neučili, ale je to stejné jako v češtině. Použije se tvar slovesa být a sloveso ve třetím tvaru. Např.: are made (jsou vyrobeny), was built (byl postaven), is known (je znám)…
  • Two towers use as pillars.  Dvě věže používají jako pilíře.
  • Two towers are used as pillars. Dvě věže jsou použity jako pilíře.

 

 • Netipujte slovíčka!
  • Alespoň do té prezentace si je najděte ve slovníčku. V pořádném!!!
  • 2000 stars with celebrate’s names. Slovo “celebrate” je ale sloveso “oslavovat”. Celebrita je “celebrity”.
  • 2000 stars with celebrities’ names. 2000 hvězd se jmény celebrit.

 

 • Členy (a, the)
 • a (znamená jeden nějaký) je u každého počitatelného podstatného jména v jedn. čísle, pokud jsme o něm ještě nemluvili.
 • some (nějaký) vkládáme u nepočitatelných podstatných jmen
 • the (znamená ten, ta, to, ti) je u každého počitatelného jména, pokud jsme o něm mluvili – určitý člen pro určitou věc
 • nic nebude u množného čísla u věcí, o kterých jsme nemluvili (tam, kde člen a nejde, protože znamená one)
  • A lot of people can’t have a pets. Spousta lidí nemůže mít jednoho mazlíčky.
  • A lot of people can’t have a pet. / …can’t have pets. Spousta lidí nemůže mít mazlíčka. / …nemůže mít mazlíčky.