«

PRESENT PERFECT or PAST SIMPLE001

PRESENT PERFECT or PAST SIMPLE001

DynamicEnglish nabízí jazykové kurzy Brno, překlady do angličtiny i jiných jazyků. Individuální kurzy a výuka angličtiny Brno... výuka, která vás opravdu naučí.