«

»

Úno 04

Krátké odpovědi pro šesťáky

Ahoj šesťáčci ze skupiny pana Lipavského.

Zkuste si klikací cvičení na krátké odpovědi! Příští čtvrtek (11. února) na vás čeká písemečka. Mrkající veselý obličej

Krátké odpovědi

Vyberte správnou krátkou odpověď.

Are you 17?

No, I not.

No, I’m not.

No, not my.

No, I not am.

Is it a blue pen?

Yes, is it.

Yes, blue pen is.

Yes, it is.

Is it yes.

Is she in yellow?

No, she is.

No, is she.

No, her not is.

No, she isn’t.

Is your dog friendly?

No, isn’t.

No, it is not.

No, it isn’t.

No, it is.

Is George her brother?

Yes, he is.

Yes, her is.

Yes, brother he.

Yes, he’s her.

Are they in France?

Yes, France is.

Yes, they are.

Yes, are not.

Yes, are they not.

Are your parents in the garden?

No, they are.

No, are your parents.

No, they aren’t.

No, my parents.

Is she a singer?

Yes, singer is.

Yes, she is.

Yes, she is not.

Yes, she singer.

Is David a sportsperson?

No, he is sport.

No, David is.

No, he not’s.

No, he isn’t.

Is it number twenty?

No, it is twenty.

No, twenty is.

No, it isn’t.

No, is number.

Are they in green?

Yes, they are.

Yes, are they in.

Green yes.

Yes, green are.

Is the boy from Africa?

No, the boy isn’t.

No, boy not.

No, he isn’t.

No, he’s is.

Is Litomyšl in Russia?

No, in Russia isn’t.

No, we aren’t.

No, it isn’t.

No, she isn’t.

Are they at school?

Yes, they are.

Yes, are they.

Yes, they aren’t.

Yes, it is.

Is she her grandma?

Yes, her is.

Yes, he is.

Yes, she her.

Yes, she is.